Ghana

Rhiza werkt in Ghana in de dorpen van Accra Region en Cape Coast. Binnen de dorpen Suprudo en Jukwa Mfuom is Rhiza een programma gestart waarin we ons richten op ICT onderwijs ter ondersteuning van lokale basis- en middelbare scholen. Het gemiddelde inkomen binnen de Ghanese dorpen ligt onder de armoedegrens van $3.00 per dag, hierdoor moeten kinderen vaak al vanaf jonge leeftijd werken zodat zij uiteindelijk vaak niet eens de basisschool met succes afronden.
In Jukwa Mfuom rondt Rhiza momenteel de bouw van ons eerste Centre of Excellence in Ghana af. Binnen dit gebouw zal kleuter- basis- en beroepsgericht onderwijs plaatsvinden. Momenteel is er een chrosnisch gebrek aan goed onderwijs in de dorpen van Ghana.

Computers van Stichting Betuwe Wereldwijd

Rhiza bedankt Stichting Betuwe Wereldwijd voor de computers en schermen op de school in Ghana!

De computers zijn door de werkplaats van Betuwe Werelwijd in Culemborg gereviseerd en opgeknapt. We zijn heel blij en dankbaar dat we met deze mooie computers goed computeronderwijs kunnen bieden aan de leerlingen.

Voor meer informatie over Betuwe Wereldwijd ga naar http://www.betuwewereldwijd.nl/